Låssystemer og adgangskontroll

Full kontroll

Med våre låssystemer har man full kontroll over hvem som har tilgang til enhver tid. Nøkler kan enkelt både mistes og misbrukes, en kodelås, eller en lås med adgangskontroll er langt vanskeligere, om ikke bortimot umulig å misbruke. Vi leverer utstyr av aller høyeste kvalitet, og kan brukes til adgangstillatelser og automasjon.

Bytt ut nøklene

En kodelås er ikke bare sikrere enn en nøkkel, men det er også et langt enklere og smidigere alternativ for brukerne, spesielt dersom mange personer skal bruke den samme døren. En kode kan dessuten fungere på mange eller alle dørene, noen koder kun på noen dører og så videre. Alternativene og mulighetene er mange. Kodelåser er heller ikke forbeholdt næring eller det offentlige, stadig flere privathjem bytter også ut nøklene sine med kodelåser. 

Noen muligheter

  • Kodelås, adgangskort, eller en kombinasjon av begge typene for størst mulig sikkerhet.
  • Et adgangskort på avveie kan enkelt sperres for videre bruk.
  • Nye adgangskort kodes enkelt med et intuitivt brukergrensesnitt.
  • Kodekort kan kodes om jevnlig og automatisk om man ønsker det.
  • Koder kan byttes ved behov, og det er enkelt å administrere.

Ønsker du en befaring? Eller lurer du på noe?